Ynghylch Anna

Aelod o'r Pwyllgor Dethol  Archwilio Amgylcheddol Seneddol a gadeirir gan Mary Creagh AS.

Rwyf hefyd yn aelod o’r Pwyllgor Materion Cymreig. 

Is-gadeirydd Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar Newid yn yr Hinsawdd.

Is-gadeirydd Grŵp Seneddol Hollbleidiol Cyllid Ôl-Brexit ar gyfer Cenhedloedd, Rhanbarthau ac Ardaloedd Lleol.

Is-lywydd Cangen Caerdydd a'r Cylch o Gymdeithas y Cenhedloedd Unedig.

AS Hyrwyddwr dros Bobl Hŷn ar gyfer Gogledd Caerdydd.

  Yn hyfforddi i fod yn Hyrwyddwr dros Ffrindiau Dementia.

Cymorthfeydd

Rwyf yn cynnal cymorthfeydd rheolaidd ym mhob rhan o'r etholaeth ac yn fy swyddfa yn yr Eglwys Newydd.

Mae fy nhîm profiadol ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener ac efallai y byddant yn gallu datrys yr hyn sydd ei angen arnoch, felly  cysylltwch â nhw.

Anna McMorrin wyf i, eich Aelod Seneddol dros Ogledd Caerdydd

AnnaRoeddwn i mor falch o gael fy ethol fel yr Aelod Seneddol dros Ogledd Caerdydd ar 8 Mehefin 2016 drwy gael 26,081 o bleidleisiau.

Yn dilyn fy mlwyddyn gyntaf yn AS Gogledd Caerdydd, dyma fy Adroddiad Blynyddol 2017-18 a sut rwyf i wedi eich cynrychioli chi yma ac yn San Steffan.

Rwyf yn ymroddedig ac yn benderfynol o fod yn llais cryf i'm hetholwyr yng Ngogledd Caerdydd, yn y Senedd. I gael gwybod mwy am sut yr wyf i’n eich cynrychioli chi yn Nhŷ’r Cyffredin, gallwch danysgrifio i fy negeseuon e-bost Cylchlythyr Seneddol wythnosol – i gael copi, anfonwch neges e-bost ‘Cylchlythyr’ at anna.mcmorrin.mp@parliament.uk 

 Mae eich teimladau ynghylch byw yng Ngogledd Caerdydd, y materion sy'n eich pryderu a'r hyn yr hoffech chi i mi frwydro drosto, fel eich AS, yn bwysig iawn i mi – ac felly byddwn yn falch iawn o glywed oddi wrthych.

Yn y newyddion...

Resource Magazine Article: The system must change: An interview with Anna McMorrin

The halls of Parliament are awash with
the talk of waste like never before. The management of resources at the end-of-life stage has been placed front and centre in policy discussions, with the govern…

Western Mail Article: Stand Down, Boris Johnson, the UK will not be Silenced

This week, by shutting its doors and suspending Parliament, the Prime Minister has run away from scrutiny and shut out your right to be heard  - people are right to be infuriated. The prorogation of t…

Press Release: Hundreds rally for Remain in Cardiff North with Anna McMorrin MP

Over 500 people joined Anna McMorrin, the Member of Parliament for Cardiff North, today to send a clear message to Downing Street that their voices will be heard and they want to remain a member of …

Proroguing Parliament: 4 Cardiff MPs Letter to the PM

As the four MPs representing Cardiff, we've replied jointly to Johnson's letter to us after his decision to prorogue Parliament: 

Press Release: Anna McMorrin MP Brings Free Fitness Classes for Nearly 200 Children to Cardiff North

Anna McMorrin MP is helping Cardiff North Gymnastics, a small start-up business, to give children free access to fitness and gymnastics sessions across a variety of ages.   26.5% of children in Wale…

Western Mail Article: Anna McMorrin MP- I will work across House to stop catastrophic No Deal Brexit

As the return of Parliament edges closer, talk amongst MPs about how we stop a catastrophic no deal Brexit has ramped up significantly. No deal is a trojan horse, to be used by Brexiteers in the Tory…

Cardiff Swimming Club

I have received representations from many Cardiff North constituents who have raised concerns regarding the future of Cardiff Swimming Club, following plans by the company that runs the pool they use …

Dolenni cyflym


Cofrestrwch ar gyfer y cylchlythyr